Eenvoudig differentiëren, kan dat binnen het onderwijs?

Lees onze verhalen

about us

Eenvoudig differentiëren, kan dat binnen het onderwijs?

De studenten van de minor Embrace TEC van Fontys Pulsed konden na de eerste 4 weken een track kiezen. Deze track volgden ze vervolgens 15 weken lang: 1 dag per week fysiek onderwijs (de trackdag) en 3 dagen per week online en eigen werktijd.  


De track waar ik de verantwoordelijkheid voor droeg was de People & Society track. De challenge binnen deze track was: “Create a meaningful solution that helps a real group in our society grow.” Voorafgaand aan de start van deze tracks hadden we het verloop ervan nauwkeurig ontworpen. Het tijdspad van de People & Society track zou er als volgt uitzien:

De initiële People & Society tijdlijn

Zoals te zien in de tijdlijn, had ik de periode van 15 weken opgeknipt in 6 fases. Bij iedere fase hoorde een open ended challenge. 


Echter, toen na week 2 de studenten de eerste challenge hadden afgesloten en dus de groep hadden gekozen waarmee ze aan de slag wilden, liepen ze meteen enorm uiteen. Het hoofd van de ene student was helemaal op hol geslagen, en hij was meteen begonnen met het maken van het idee dat hij had. Iets dat ik zelf pas in week 8 had gepland. Echter, een andere student worstelde, ze wist niet hoe, en waar, ze moest beginnen.


Het was mij duidelijk, mijn aanpak moest anders. Het resultaat: een fysiek met pakket met daarin de resterende challenge omschrijvingen. De studenten kregen alle challenges in één keer aangereikt. Afhankelijk waar een studenten was in proces, kon deze ervoor kiezen om aan een aantal challenges tegelijk te werken of ze 1 voor 1 af te werken. 

De track package

Het pakket bevatte een algemene introductie pagina. Hierin werd:

  • de manier van werken uitgelegd, 
  • de leerindicatoren aangegeven waarop de studenten ontwikkeling moeten laten zien gedurende de track en 
  • er zijn twee vaste showmomenten aangegeven waarop studenten ten minste 2 challenges moeten opleveren. 


De vernieuwde tijdlijn (bogenplan) is dus veel vrijer geworden dan aanvankelijk bedacht. 

De introductie pagina van de track package

Door de studenten vooraf in alle challenges te voorzien, was ik geen tijd meer kwijt aan het introduceren van de challenges gedurende de trackdagen. De trackdag zag er daarom als volgt uit:

  • Check-in: samen met de gehele groep bespreken hoe iedereen aan deze dag begint.
  • Werktijd en tutoring: de studenten werkten zelfstanding aan hun challenges, ondertussen ging ik iedere student af voor individuele tutoring.
  • Show & Grow: de studenten deelden met elkaar waar ze stonden en waar ze tegenaan liepen. 
  • Check-out: samen de dag afsluiten.


Thuis werkten de studenten online en offline verder aan hun challenges en volgen ze online courses die ondersteunend zijn aan hun track. 

De omschrijving van challenge 5

Hoe differentieer jij? 

Steffie Ballemans, Design Based Working expert bij Fontys | Pulsed
terug naar verhalen