Een flexibel curriculum ontwikkelen

Lees onze verhalen

about us

Een flexibel curriculum ontwikkelen

Een potje Tetris spelen kan een hoop stress opleveren. De naam is afgeleid van het woord tetromino, dit omdat ieder blokje bestaat uit vierkantjes. Het doel van het spel is dat je een horizontale gesloten lijn creëert. Je moet dus snel kunnen puzzelen om alle ruimtes opgevuld te krijgen.


De uitdaging waar veel docenten op zowel het mbo als het hbo momenteel voor staan is dat zij een flexibel curriculum willen/moeten ontwikkelen. De eerste vraag die in mijn ogen beantwoord moet worden is


Is flexibiliseren van het curriculum een doel op zich, of is het een middel?


Als het een middel is…wat is dan het doel?


Sluiten we met het onderwijs aan op een trend die gaande is in onze samenleving? Willen we steeds adaptiever reageren op wat de lerende nodig heeft? Denk hierbij aan Spotify, Netflix, Go Sharing scooters, Uber enzovoorts. Als je verder kijkt dan de technologische oplossingen en het platformdenken is het doel volgens mij dat we willen personaliseren.


Een flexibel curriculum is het middel om te kunnen personaliseren. Daarbij is het belangrijk om niet als een kip zonder kop te gaan flexibiliseren. De oplossing ligt niet per direct in het schrijven van leeruitkomsten en het bedenken van een blokkendoos waarin het bestaande curriculum in stukken wordt geknipt.


Het flexibiliseren van het curriculum kan in mijn ogen het beste stap voor stap gebeuren. Op meerdere niveaus kan er worden geflexibiliseerd. Daarbij denk ik bijvoorbeeld deze niveaus: module, challenge, toetsprogramma, course, content. Als je als opleiding aan alle knoppen tegelijk gaat draaien dan kan je gillend gek worden. Want het ontwerpen van de keuzes is 1, het faciliteren en werkbaar houden van de keuzes is 2.


Twee keuzes zijn beter dan geen keuze


Studenten zijn vaak helemaal niet op zoek naar 10 keuzes. Waar zij dan wel naar op zoek zijn? Ga vooral het gesprek aan met de studenten en laat hen vooral in een vroeg stadium jullie ideeën rondom flexibilisering valideren. Dit voorkomt dat jullie het jezelf heel erg moeilijk maken en focussen op de verkeerde uitgangspunten!


Uiteraard zijn er nog veel meer ontwerpvragen die beantwoord moeten worden gedurende het ontwikkelen van een flexibel curriculum. Als je daar mee aan de slag wilt met jouw team is het aan te raden om deel te nemen aan de EDEX Flex editie van januari.

terug naar verhalen