Edex | curio

28, 29 & 30 oktober 2024 - tickets voor 2024

Two ladies working with a Groow toolkit during an Educational Design Expedition

Edex | Curio

Blended leren

Jouw onderwijs blended vormgeven vraagt om veel meer dan het afstemmen van online en offline activiteiten. Het is belangrijk om na te denken over het fundament van jouw opleiding(en) en waarom welke leeractiviteiten nodig zijn voor jouw doelgroep(en).

Tijdens deze Educational Design Expedition ga je aan de slag met gerichte ontwerpstappen om tot een gedegen blended, flexibel curriculum te komen. Ondersteund door ervaringsdeskundigen op het gebied van goed (blended) onderwijs.

  • toetsweek / bufferweek
  • 28, 29 & 30 oktober 2024

Impressie van Curio-EDEx | november 2023

Op deze manier gaan wij aan het werk

Het EDEx ontwerpproces vindt plaats in Tilburg met fysieke facilitering gedurende drie dagen. We brengen deze dagen met elkaar door op een mooie locatie met drie 'basecamps' en je eigen facilitator die het ontwerpproces begeleidt.

Uiteraard bieden we jou als deelnemer de kans om zelf de regie te nemen en te kiezen tussen de verschillende onderwerpen die aan bod komen.

A group of educators working together during an Educational Design Expedition

Aan de slag met ...

Mix het, maak het, kraak het.

In de sessies zal volop aandacht worden besteed aan het concreet maken van de gedeelde onderwijsvisie binnen Curio. Welke kaders schept het onderwijsteam, vanuit de instellingsvisie- en afspraken, met elkaar om vanuit eenzelfde aanpak onderwijs te ontwerpen en uit te voeren?  

Er wordt actief gekeken naar de doelgroep leerlingen/studenten en andere belanghebbenden. Er is aandacht voor de balans tussen het leren en presteren van leerlingen/studenten. Bij EDEx werken we volgens onze op de Design Thinking gebaseerde methodiek. Zo zetten we concrete stappen om curricula en onderwijsactiviteiten te ontwikkelen.

Two Fontys Pulsed students are joyous while discussing their projects together at Embrace demo day

28, 29 & 30 oktober 2024

Curio-EDEx 2024

Ticket

Momenteel hebben voor Curio-EDEx meer aanmeldingen dan tickets. Heeft jouw team een herontwerpboost nodig, dan kun je je interesse aangeven via de reserveringslijst 2025.

Reserveringslijst 2025

Wondermoments en keynotes

about us

Wondermoments en keynotes

Tijdens Edex | Curio wordt het ontwerpproces afgewisseld met inspirerende keynotes en wondermoments. Inspirerende verhalen en workshops die jou verder helpen in jouw onderwijsontwerp. Tijdens deze editie zullen (o.v.b.) de volgende workshops en wondermoments te volgen zijn.

Harry Stokhof - Wondermoment & Keynote spreker tijdens Edex Blended & Edex Flex

Harry Stokhof

Effectieve didactiek

Hoe kan je je lessen zo ontwerpen dat de nieuwsgierigheid van je studenten de volledige focus krijgt? Je vraagt je af hoe je je student zo ver krijgt om hun eigen leervragen opstellen, zodat ze gemotiveerd zijn om zelf in deze onderwerpen te duiken. Zoek je naar mogelijkheden om connecties te maken met de verschillen in voorgaande kennis en die naar collectieve kennis constructies om te bouwen? In deze wondermoment zal je praktische gereedschappen krijgen om te ontwerpen, nakijken en het evalueren van demand-driven scholing gebaseerd op wetenschappelijke praktisch georiënteerd onderzoek.

Lotte van Egmond

De leeromgeving als instrument

Lotte neemt je mee hoe je de leeromgeving als instrument optimaal benut. Hoe richten we de fysieke omgeving zó in dat deze een blended, flexibel curriculum optimaal ondersteunt?
 
Laat je verrassen over de mogelijkheden en de Curio-etalages die er al zijn! Krachtige en innovatieve leeromgevingen waarbij de gebruikers centraal staan.

Frank van de Ende

Active learning

Hoe zet je consumerende studenten om tot actieve kennis makers? Welke keuzes kun je dagelijks maken om studenten uit te dagen en de leiding te laten nemen over de manier hoe zij leren? Hoe geef je vorm aan de juiste omstandigheden in de klas, zodat dit student aanmoedigt om actieve kennis makers te worden? In dit wondermoment zal Frank zijn verschillende aanpakken uitleggen over actief leren.

Bart Roosenboom

Leerontwikkeling beoordelen vs. Resultaat toetsen

Er zijn verschillende manieren om de leerontwikkeling van studenten te beoordelen. In dit wondermoment kun je dieper ingaan op mogelijke vormen van beoordelen en toetsen. Bart heeft ervaring met het opzetten van formatieve toetsprogramma’s waarbij de eindbeoordeling geen verrassing (meer) is voor de studenten.

Jochem Goedhals

Ontwikkeling van Open Ended Challenges

Het schrijven van een Open-Ended challenge is niet zo makkelijk als het lijkt. Een goede challenge is simpel en staat op een half a4’tje. In dit wondermoment ga je hands-on aan de slag om jouw challenge te formuleren die direct bruikbaar is het onderwijs.

Mijke van As

De blended leerreis

Hoe benut je het potentieel van blended leren in jouw lesontwerp? Na deze workshop heb je meer inzicht in blended leren én heb je een les(onderdeel) blended herontworpen. Ideaal als onderdeel van je EDEx-ontwerp.

Basisonderdelen

In de basis zijn dit de onderdelen waarmee je
procesgericht aan de slag kan gaan met jouw team:

  • Het in beeld brengen van de behoefte van de studenten, docenten en het bedrijfsleven
  • De verhouding tussen visie op leren, onderwijsconcept & het opleidingsprofiel
  • De bouwstenen van jullie onderwijs
  • Van grof naar fijn ontwerp
  • Welke elementen lenen zich het beste voor fysiek of online onderwijs?
  • Het vormgeven van online en fysieke leeractiviteiten
terug naar boven