Edex | Flex 2021

Edex - flexibel & adaptief editie

Tijdens deze drie dagen kan je samen met je team grote stappen zetten in het (her)ontwerpen van een curriculumonderdeel. Je kunt vanaf scratch beginnen waarbij een compleet nieuw curriculumonderdeel wordt ontwikkeld, of een bestaand curriculumonderdeel dat jullie willen vernieuwen/verbeteren.

Jouw adaptieve en flexibele onderwijs

Hoe zorg je voor een flexibel curriculum zonder dat je de kwaliteit uit het oog verliest? Een curriculum waarin studenten vrijheid voelen zonder dat zij ten onder gaan aan keuzestress en waarin jij als docent het gevoel hebt de studenten op de juiste manier te kunnen ondersteunen in hun leerproces.

Hiermee ga je aan de slag

Gedurende de driedaagse besteden we aandacht aan het gesprek met de doelgroep. Het verhaal van een andere kant: studenten die zijn vastgelopen, studenten die excellent zijn maar niet verder komen, ouders met kinderen die vastlopen en ondernemers die ondanks het feit dat ze geen diploma hebben gehaald toch succesvol zijn geworden.

Wat zijn de drempels die zij zijn tegengekomen en welke tips kunnen zij jullie geven? Ook dagen we jullie uit in gesprek te gaan met jullie eigen doelgroep: studenten, collega’s en werkveld.

Programma opbouw

about us

Programma opbouw

Tijdens deze EDEX-editie helpen we jullie bewuste keuzes te maken in de structuuropbouw van jullie curriculum. Tijdens ons driedaagse ontwerpproces wordt er onder andere aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

Een flexibel curriculum

Op zoek naar antwoorden en keuzes op de volgende vragen: Welke opties heb je bij het opbouwen van een flexibel curriculum? Hoe kan je keuzes geven aan studenten? Waarom zou je ze willen laten kiezen? En hoe kan je dit organiseren aan de achterkant?

Een adaptief leerproces

Het opzetten van flexibele leerpaden waarin tijds- en plaats onafhankelijk geleerd kan worden is van invloed op docentrollen en leermaterialen. Hoe zorg je voor de juiste Just-in-Time informatie op het goede moment? Zowel voor studenten als docenten. Hoe kan je zelf adaptieve leermaterialen ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat studenten zowel kunnen vertragen als versnellen tijdens hun leerproces?

Hybride fysieke leeromgevingen

De scheiding tussen leren op school en werken in het werk begint steeds meer te vervagen. Steeds meer mensen maken kennis met de kracht van hybride leeromgevingen. Leeromgevingen waar leren en werk samenkomt en die beter aansluiten op de leerbehoeften van de student en de wensen uit het bedrijfsleven. Maar hoe zet je zo’n leeromgeving op? Wie heeft welke rol? Hoe kan je leerontwikkeling beoordeling in dergelijke omgevingen? En wat zijn de mogelijkheden rondom Hybride docentschap?

Leerweg onafhankelijk toetsen

Een flexibele curriculumopbouw verlangt ook een aanpassing in het toetsprogramma. Evenals in het curriculum moet ook hier gezocht worden naar een nieuwe balans.

  • Welke beroepscompetenties ga je op welke manier toetsen?
  • Wat zijn de verhoudingen tussen summatief en formatief toetsen?
  • Welke vaardigheden moet een beoordelaar bezitten?
  • En welke toetsvormen passen bij welke leeruitkomsten?

Belang van een digitale leeromgeving

Bij de uitvoering van een flexibel curriculum is een goede digitale leeromgeving onmisbaar. Deze leeromgeving moet een middel zijn om het doel dat jullie hebben rondom flexibiliseren mogelijk te maken.

Vaak kan je door de bomen van de Digitale Tools en Learning-managementsystemen het bos niet meer zien. En vaak ben je gedwongen om te werken met het systeem waar jouw onderwijsinstelling als school-breed voor heeft gekozen.
Hoe kan je hier mee omgaan zodat je een mooie slag kan slaan op het gebied van de digitale omgeving?
Hoe stel je een goede verhouding vast tussen online- en offline-activiteiten?

Sfeerimpressie

De ontwerpstappen

Samen zetten we resultaatgerichte ontwerpstappen gericht op het curriculumonderdeel dat jullie willen herontwerpen. Vanaf het fundament tot aan de uitvoering zorgen we voor een (her)ontwerp waar jullie volledig achter staan.

Uiteraard bieden we jullie als deelnemer de kans om zelf de regie te nemen en te kiezen tussen verschillende onderwerpen die aan bod komen.

Basisonderdelen

In de basis zijn dit de onderdelen waarmee je procesgericht aan de slag kan gaan met jouw team:

  • In beeld brengen van de behoeftes van de studenten, docenten en het bedrijfsleven
  • De verschillen en overeenkomsten tussen de visie op leren, onderwijsconcept & het opleidingsprofiel vastleggen
  • Concretiseren van de bouwstenen van jullie onderwijsaanpak
  • Visualiseren van de blauwdruk in een bogenplan
  • Een ‘vernieuwd’ toetsprogramma opzetten
  • Het vormgeven van (adaptieve) lesmaterialen

Sfeerimpressie

Wondermoments en keynotes

about us

Wondermoments en keynotes

Tijdens Edex Flex wordt het ontwerpproces afgewisseld met inspirerende keynotes en wondermoments. Inspirerende verhalen en workshops die jou verder helpen in jouw onderwijsontwerp. Tijdens deze editie hebben we de volgende wondermoments en keynotes ingepland.

Ramon Vullings

Blended leren & werken op andere plekken

Tijdens deze keynote krijg je talloze voorbeelden te zien van hoe men in andere sectoren en organisaties op een creatieve manier online leren en werken hebben vormgegeven.

John Spencer

Empowered at a distance

John Spencer is best-selling auteur van boeken als “Empower”, “Launch” en “Vintage Innovation”. Midden in de corona-pandemie schreef hij het boek “Empowered at a distance”. Een boek vol met ervaringen en hands-on tips over hoe docenten ook op afstand studenten zelfsturend kunnen laten leren.

Kees van Amstel

De leraar die ik niet wilde worden

Naast comedian in programma’s als Klikbeet, radio-columnist bij NPO 1 en tekstschrijver bij o.a. Dit Was Het Nieuws werkt Kees van Amstel ook al 25 jaar in het onderwijs. Momenteel werkt hij als docent in het mbo. Tijdens EDEX deelt hij zijn ervaringen met het onderwijs en geeft hij en passant ook nog wat nuttige tips voor in de les. Flipping the Classroom, wie wordt er niet geflipt van? Of wat dacht je van het passend onderwijs? Kees in ieder geval wel!

Darius Bodewes

Te leergierig voor het bestaande systeem

Darius (13) is een creatieve, gevoelige jongen die in beelden denkt en veel energie heeft. Deze combinatie zorgt ervoor dat hij erg leergierig is, maar niet goed in het onderwijssysteem past. Darius ging naar drie verschillende scholen en had een jaar school-pauze. LOS Deurne bleek uiteindelijk dé school te zijn die Darius biedt wat hij nodig heeft: contact, ruimte en vertrouwen.

Niels Floor

Learning Experience Design

Wat is het verschil tussen een leeractiviteit en een leerervaring? Een ervaring is elke situatie die je tegenkomt en die een bepaalde hoeveelheid tijd in beslag neemt en die een soort van indruk achterlaat. Zie het als alles wat er gebeurt terwijl je bij bewustzijn bent, wat in feite alles is wat je ervaart als je wakker bent. Of een ervaring ‘impact’ heeft op de student zijn leren is deels in handen van de ontwerpkracht van een docent. In deze sessie zal Niels meer inzoomen op hoe je leerervaringen kunt neerzetten die impact heeft.

Lotte Geertsen

Ondernemend werknemerschap

Wat vraagt het bedrijfsleven van hun toekomstige werknemers? Wat is het verschil tussen een werknemer een ondernemende werknemer? Wij geloven dat steeds meer bedrijven zoeken naar de ondernemende werknemers, en dat het opleiden van deze professionals al begint in het onderwijs. Lotte vertelt in haar wondermoment over wat zij huidige werknemers aan en af moeten leren en zoekt naar de dialoog over wat het onderwijs al zou kunnen integreren in de huidige curricula.

Jochem Goedhals

Twee keuzes hebben is beter dan geen keuzes
 hebben

Gepersonaliseerd leren betekent niet dat de leerlingen een oneindig aantal keuzes moeten krijgen of maken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je als docent geen slaaf wordt van een flexibel curriculum? Je krijgt inzicht in de verschillende niveaus waarop je kunt flexibiliseren en wat dit kan betekenen voor onderwijsrollen en de digitale leeromgeving.

Bart Roosenboom

Toetsprogramma waar balans in zit

Er zijn verschillende manieren om de leerontwikkeling van studenten te beoordelen. In dit wondermoment kun je dieper ingaan op mogelijke vormen van beoordelen en toetsen. Bart en Adrian hebben ervaring met het opzetten van formatieve toetsprogramma’s waarbij de eindbeoordeling geen verrassing (meer) is voor de studenten.

Frank van den Ende

Vanuit leertheorieën naar de juiste blend

Constructivisme, sociaal-constructivisme, ervaringsleren. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Theorieën die omschrijven hoe mensen tot leren kunnen komen. Alhoewel deze leertheorieën decennia geleden zijn opgesteld kunnen ze ook heel erg goed ingezet worden om te bepalen hoe je de blend tussen offline en online onderwijs vormgeeft. Hoe je dat precies doet legt Frank van den Ende je in dit wondermoment uit!

Luna Jacobs en Kyra Saes

Studenten in hun kracht met Krachtonderwijs


Studenten op niveau 2 van het mbo die zelf eigenaarschap nemen over hun eigen leerproces. Klinkt als een ideaalbeeld? In de opleiding Dienstverlening Zorg & Welzijn van Gilde Opleidingen is het realiteit. Studenten bepalen zelf hun eigen leerroute en zorgen er zelf voor dat zij bewijs aanleveren voor het succesvol afronden van hun opleiding. In dit wondermoment vertellen Luna en Kyra samen met studenten van de opleiding hoe dit precies in zijn werk gaat.

Dione Schouten, Janske Castelijns & Hay Freriks

High impact Learning in de praktijk

Studenten van Gilde Opleidingen in Venray zien High Impact Learning that Lasts als dé manier om tot diepgaand leren te komen. O.a. door de bouwsteen ‘coöperatie en coaching’ leren zij kennis en vaardigheden betekenisvol in te zetten, binnen én buiten school. Dit was dan ook aanleiding voor de studenten om de Gilde Coach Academie op te richten: studentcoaches en docentcoaches slaan de handen ineen om een nóg rijker coachklimaat neer te zetten, waarin leerbevorderende feedback een vanzelfsprekendheid is.  Benieuwd, nieuwsgierig, leergierig geworden? Laat je dan verwonderen in dit wondermoment!

Lorna Minkman

De kracht van het verschil: coaching op diversiteit

Hoe goed kent u uw doelgroep? Kun je in elk curiculum expliciet aandacht besteden aan de herkenning en ontwikkeling van de persoonlijke identiteit? Wat draagt kennis over de persoonlijke identiteit van studenten en professionals bij aan het leerproces? In dit wondermoment deelt Lorna voorbeelden en instrumenten om de persoonlijke identiteit te ontdekken en te ontwikkelen.

Maud Donga

De meerwaarde van emoji’s in het onderwijs

We leren lezen en schrijven met het alfabet, maar met de komst van het internet en social media is onze manier van communiceren veranderd. Naast gesproken en geschreven taal is beeld inmiddels dé manier waarop we met elkaar communiceren. We leven in een visueel-digitaal ‘geletterde’ samenleving: emoji-taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch wordt deze taal in het onderwijs nog niet gebruikt. Als het aan Maud Donga ligt, komt daar snel verandering in :)

Sandra Bedaf

UX design in relatie tot leermiddelen

Op het moment dat leerpaden flexibel worden en studenten steeds vaker tijd en plaats-onafhankelijk kunnen leren betekent dit ook iets voor de docentrol & leermaterialen. Wanneer studenten zelfstandig werken zullen er vaker just-in time interventies nodig zijn vanuit zowel de docent als in de informatie en leermiddelen die een student nodig heeft. Hoe kun je zelf adaptieve leermaterialen ontwikkelen? Op welke manier kun je ervoor zorgen dat studenten ook kunnen versnellen tijdens hun leerproces?

Frank van den Ende

Adaptief leren in en met de omgeving

Hoe kan je de omgeving van de lerende inzetten om het juiste leermateriaal te kunnen bieden? Met Project Prof heeft Gilde Opleidingen een systeem ontwikkelt waarin docenten worden meengenomen om adaptief lesmateriaal te ontwikkelen dat vervolgens middels sociale validatie wordt beoordeeld. De omgeving bepaalt dus eigenlijk wat de volgende leerstap van de student is. Hoe dit precies in zijn werk gaat ontdekken we samen in dit wondermoment

Peter Biekens

Ontwikkel van Open Ended Challenges

Hoe kan je studenten laten leren vanuit een uitdaging zonder één vaste uitkomst? Peter Biekens neemt je mee in het werken met open ended challenges waarbij vak en toetsintegratie plaatsvindt. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk wordt er bekeken wat het werken met open ended challenges precies is en wat het voor jullie onderwijs kan betekenen.

Lotte van Kempen

Het bouwen van een learningcommunity met docenten

Docenten kunnen zo veel van en met elkaar leren. Dat is wat Lotte van Kempen zichzelf ook bedacht. Onder de naam “Leerlabs” brengt zij binnen Curio docenten samen om na te denken over diverse onderwerpen. Niet alleen onderling, maar ook samen met studenten en andere betrokkenen. In dit wondermoment laat Lotte samen met enkele Leerlab-deelnemers zien hoe de Leerlabs worden ingezet om samen kennis te ontwikkelen en uit te dragen en zodoende te werken aan de professionalisering van medewerkers.

Joop Wolters

Instagram als Leermiddel

Heb je weinig tijd en veel vragen? Wil je het noodzakelijke combineren met het aangename? Wil je een keer een training online volgen i.p.v. offline. En de training volgen wanneer het jou het beste uitkomt?
In je eigen omgeving en op je eigen tempo! Joop Wolters geeft trainingen via instagram. In dit wondermoment vertelt hij hoe hij dit aanpakt!

Danae Bodewes - Wondermoment & Keynote spreker tijdens Edex Blended & Edex Flex

Danea Bodewes

Nieuwsgierigheid als ontvlammer van het leren

Wat is de rol van nieuwgierigheid bij leren? Welke vormen van nieuwsgierigheid zijn er en hoe kun je ze in het onderwijs aanspreken. Danae, een onderzoeker bij Fontys vertelt jou alles en nog veel meer over haar zoektocht.

Gert Stinckens

Blended leren middels het hybride drieslag stelsel

PXL music heeft onder druk van de pandemie zijn onderwijsmodel opnieuw vormgegeven. Dit zogenoemde drieslagmodel bestaat uit 1 week campus onderwijs, 1 week zelfstandig werken met behulp van het werkveld en de derde pijler is volledig online. Gert legt graag uit hoe het werkt en wat de voor en nadelen zijn en waarom het toekomstproof is.

terug naar boven