Edex | Student booster

in 2022 tussen April & Juni


Student Booster

Een nieuwe uitdaging

De afgelopen jaren heeft EDEX zich voornamelijk gericht op het empoweren van docenten en teams in hun (her)ontwerpproces. Dat heeft super toffe activiteiten en ervaringen opgeleverd. Vandaar dat we ons af vroegen tijdens de zomervakantie "waarom we dit eigenlijk niet voor studenten zouden doen". Deze vraag bracht ons tot een nieuwe uitdaging.

Namelijk de uitdaging om een zogeheten EDEX | Student Booster te gaan ontwerpen en uitvoeren in 2022. Twee dagen in het voorjaar in de natuur met een gemixte groep studenten afkomstig vanuit het hele land en diverse scholen.

Wat het is

Tijdens EDEX | Student Booster trekken we er met een groep studenten op uit om aan de slag te gaan met verbinding, empowerment, mental health en persoonlijk leiderschap. Dit doen we zoveel mogelijk in de natuur en op een actieve manier door sport & spel, diverse werkvormen en inspiratie. De studenten leren over zichzelf, maar ook van en met elkaar.

Verdere informatie

We hebben gekozen om de eerste editie van EDEX | Student Booster te laten plaats vinden tussen April en Juni 2022.

Hiervoor hebben we het mogelijk gemaakt om scholen de studenten voor dit programma kosteloos aan te laten leveren. Dit doen we door bij iedere 5 bestelde tickets voor het docentenprogramma EDEX | Januari editie in 2022, ook 1 ticket voor EDEX | Student Booster beschikbaar te stellen.

Dan is het aan de school om in samenspraak met de studenten te bepalen welke student naar het programma wordt afgevaardigd. Hierover zal EDEX contact opnemen met de deelnemers van EDEX januari 2022 die hiervoor in aanmerking komen.

Heb je vragen over EDEX Student Booster of EDEX in het algemeen? Stuur dan een mail naar: info@edex.nu

terug naar boven