Edex | Januari Editie

Nog Geen datum bepaald voor 2022

Edex - Januari editie

Tijdens deze drie dagen kan je samen met je team grote stappen zetten in het (her)ontwerpen van een curriculumonderdeel. Je kunt vanaf scratch beginnen waarbij een compleet nieuw curriculumonderdeel wordt ontwikkeld, of een bestaand curriculumonderdeel dat jullie willen vernieuwen/verbeteren.

Jouw adaptieve en flexibele onderwijs

Hoe zorg je voor een flexibel curriculum zonder dat je de kwaliteit uit het oog verliest? Een curriculum waarin studenten vrijheid voelen zonder dat zij ten onder gaan aan keuzestress en waarin jij als docent het gevoel hebt de studenten op de juiste manier te kunnen ondersteunen in hun leerproces.

Hiermee ga je aan de slag

Gedurende de driedaagse besteden we aandacht aan het gesprek met de doelgroep. Het verhaal van een andere kant: studenten die zijn vastgelopen, studenten die excellent zijn maar niet verder komen, ouders met kinderen die vastlopen en ondernemers die ondanks het feit dat ze geen diploma hebben gehaald toch succesvol zijn geworden.

Wat zijn de drempels die zij zijn tegengekomen en welke tips kunnen zij jullie geven? Ook dagen we jullie uit in gesprek te gaan met jullie eigen doelgroep: studenten, collega’s en werkveld.

De ontwerpstappen

Samen zetten we resultaatgerichte ontwerpstappen gericht op het curriculumonderdeel dat jullie willen herontwerpen. Vanaf het fundament tot aan de uitvoering zorgen we voor een (her)ontwerp waar jullie volledig achter staan.

Uiteraard bieden we jullie als deelnemer de kans om zelf de regie te nemen en te kiezen tussen verschillende onderwerpen die aan bod komen.

Basisonderdelen

In de basis zijn dit de onderdelen waarmee je procesgericht aan de slag kan gaan met jouw team:

  • In beeld brengen van de behoeftes van de studenten, docenten en het bedrijfsleven
  • De verschillen en overeenkomsten tussen de visie op leren, onderwijsconcept & het opleidingsprofiel vastleggen
  • Concretiseren van de bouwstenen van jullie onderwijsaanpak
  • Visualiseren van de blauwdruk in een bogenplan
  • Een ‘vernieuwd’ toetsprogramma opzetten
  • Het vormgeven van (adaptieve) lesmaterialen
terug naar boven